Дата: 2018-12-10
Използвани технологии:

Спортлок - справочник за спортни събития в България

Начало | Портфолио | Web дизайн | Спортлок - справочник за спортни събития в България

https://www.sportloc.bg/bg

Създателите и хората, които стоят зад СПОРТЛОК  вярват, че има по–добър начин за популяризиране на спортни събития - по-лесен, по-ориентиран към посетителите, благодарение на който спортните прояви ще се превърнат в част от вашето свободно време.

Мисията им е да увеличат възможността за посещение на състезания от всякакъв ранг, защото  публиката мотивира и помага на спортистите да постигат повече.

Предизвикателството е да се предостави възможността за по-голям избор и истински емоции!

ОТ СПОРТЛОК  ВЯРВАТ, ЧЕ СПОРТЪТ ПРЕВРЪЩА АГРЕСИЯТА ВЪВ ВЪЛНЕНИЕ!

За контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: