2018-10-25

AKAS London

AKAS помага на своите клиенти да идентифицират своите целеви аудитории и да разработят своята стратегия за тях. Те постигате това  въз основа анализ на данните за аудиторията, предоставени от клиента, както и свободно достъпни данни, които получават онлайн. Освен това бизнес моделирането и бъдещият анализ на AKAS предлагат набор от техники и множество източници за създаване на тенденции, прогнози и сценарии за аудиторията.

За екипа ни няма невъзможни неща. Ние градим нашата репутация, изпълнявайки вашите желания!